DANISMANLIK | Gurkan AKMAN

"Şans hazır olanın yüzüne güler."
LOUIS PASTEUR.

  Satis Idaresi

 • Satış idaresi sisteminin kurulması
 • Mevcut sistemin, raporlama modelinin ve performans ölçümlerinin incelenmesi
 • Satışın geçmis yıllar analizi
 • Satış stratejisinin gözden geçirilmesi ve güncelliğinin kontrol edilerek rapor halinde sunumu
 • Satış performansının ölçülmesi
 • Yönetimce öngörülen raporların hazırlanması

  Finans Idaresi

 • Yönetici raporlarının oluşturulması
 • Bütçe
 • Hesap planı revizesi
 • Bilanço değerlendirme
 • Verimlilik ölçümü
 • Depo takip sistemleri oluşturma
 • Nakit akış tabloları

  Insan Kaynakları Desteği

 • Insan kaynaları prosedürü oluşturma
 • Görev tanımlan ve iş akışı oluşturma
 • Işe alım süreçleri oluşturma
 • Personel alımı süreçlerine iştirak ve değerlendirme desteği

  Operasyon İdaresi

 • Belirli bir konu üzerine dönemsel çalışmalara iştirak
 • Sürekli operasyon süreçlerine uygun sistemlerin kurulumu ve raporlama modelleri oluşturma

  Satınalma Sistemleri Oluşturma

 • Süreçlerin kontrolü ve sistemlerin revizesi

  Sirket İçi Araştırmalar

 • Çalışan memnuniyeti
 • Swot analizi
 • Çalışanların bilgi güncellemesi
 • İletişim kanalları oluşturma