EGITIMLER | Gurkan AKMAN

"Şans hazır olanın yüzüne güler."
LOUIS PASTEUR.

  Satış

 • Satışa hazırlık
 • Herkes dururken nasıl koşulur
 • Profesyonel satış becerileri
 • Temel satış
 • Perakende satış ve mağazacılık
 • Dersane satış programı
 • Otomobil satış programı

  Pazarlama

 • Rekabet yönetimi
 • Gerilla pazarlama
 • Stratejik pazarlama
 • Gel de internette pazarlama
 • Pazarlamada yeni trendler
 • WOMM ( kulaktan kulaga pazarlama)
 • Otomobil satış programı
 • Pazarlamanın temelleri
 • A dan Z ye pazarlama
 • Modern pazarlama yönetimi
 • E-pazarlama
 • Pazarlama planı ve atölye çalışması
 • Innovasyon
 • Kurumsal iletişim
 • CRM ve müşteri veri tabanı yönetimi
 • Marka yönetimi

  Insan Kaynakları

 • Eğiticinin eğitimi
 • Ekip çalışması
 • Liderlik ve ekip olmak
 • İnsan kaynakları yönetimi
 • Performans değerlendirme
 • Değer ve değişim yönetimi
 • Vizyonel farkındalık oluşturma

  Yonetici ve Yonetim

 • Liderlik
 • Koçluk
 • Temel yönetim becerileri
 • Satış ekibi yönetimi
 • Stratejik yönetim
 • Zaman yönetimi
 • Kriz yönetimi
 • SWOT
 • İş planı hazırlama - Atölye çalışması
 • Toplantı yönetimi
 • Stratejik kararlar ve delegasyon
 • Stratejik kararlar ve delegasyon Değişimi yönetmek
 • İmaj-yönetici duruşu

  Kisisel Gelisim

 • Duygularım konuşuyor
 • Müzakere teknikleri
 • OYYA
 • Stres yönetimi
 • Eğiticinin eğitimi
 • Sunum ve prezantasyon teknikleri
 • Zaman yönetimi
 • Çatışma yönetimi
 • Problem çözme teknikleri
 • Sokrates çemberi ( iş yaşamında kişisel tıkanıklıklardan kurtulma - farkındalık )

  İletisim

 • Kurum içi iletişim
 • Telefonda konuşma sanatı
 • Hizmet sanattır - Restoran işletmeleri
 • Hizmet sanattır - Makam şoförü
 • ıletişimde algı hataları
 • Üst - ast iletişimi
 • Beden dili
 • Yazışma kuralları